Disclaimer

De tekst en illustraties van deze website zijn zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Toch kan de informatie niet (meer) volledig of juist zijn. U kunt daarom geen rechten ontlenen aan de geboden informatie. MC Transmuraal aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van onvolledigheid of onjuistheid. MC Transmuraal behoudt te allen tijde het recht de inhoud van deze site om welke reden dan ook te verwijderen, te wijzigen of aan te vullen zonder daar enig persoon van op de hoogte te hoeven stellen.

Deze website en alle informatie die hieronder is geplaatst, is gericht op inwoners van Nederland en daarbuiten. Deze website bevat oorspronkelijke ideeën, teksten en figuren. De intellectuele (eigendoms)rechten aangaande deze website berusten bij MC Transmuraal. Ieder gebruik, het geheel of gedeeltelijke vermenigvuldiging en/of reproductie, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MC Transmuraal is verboden. Een verzoek om toestemming voor gebruik van delen van deze website kunt u indienen via het secretariaat van MC Transmuraal.

Bepaalde links op deze site leiden naar hulpbronnen die door een derde partij worden onderhouden en over wie MC Transmuraal geen controle kan uitoefenen. MC Transmuraal aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van onvolledigheid of onjuistheid van informatie neergelegd in deze hulpbronnen. Controleer altijd de informatie over wettelijke aspecten en over privacybeleid op alle sites die u via een link bezoekt.